Denetim Kurulu
Denetim Kurulu
Ahmet Batmaz
Denetim Kurulu
Ahmet Demir
Denetim Kurulu
Muzaffer Demirtaş
Denetim Kurulu (Yedek)
Turan Şenoğlu
Denetim Kurulu (Yedek)
Kemal Ünlü
Denetim Kurulu (Yedek)
Zafer Baykul